Τίτλος Ομιλητής Επιπλέον αρχείο
27. 11-11-2020_ Κληρονόμος του Θεού 27. 11-11-2020_ Κληρονόμος του Θεού.doc
26. 14-10-2020_ Πολίτης του ουρανού 26. 14-10-2020_ Πολίτης του ουρανού.doc
25. 12-06-2020_ Μέλος βασιλικού ιερατείου 25. 12-06-2020_ Μέλος βασιλικού ιερατείου.doc
24. 15-05-2020_ Μέλος εκλεκτής γενιάς 24. 15-05-2020_ Μέλος εκλεκτής γενιάς.doc
23. 03-04-2020_ Διαχειριστής πνευματικής εξουσίας 23. 03-04-2020_ Διαχειριστής πνευματικής εξουσίας.doc
22. 14-02-2020_ Εκφραστής της καλοσύνης του Θεού 22. 14-02-2020_ Εκφραστής της καλοσύνης του Θεού.doc
21. 17-01-2020_ Ειρηνοποιός μέσω θεϊκής ειρήνης 21. 17-01-2020_ Ειρηνοποιός μέσω θεϊκής ειρήνης.doc
20. 06-12-2019_ Αγγελιοφόρος θεϊκών μηνυμάτων 20. 06-12-2019_ Αγγελιοφόρος θεϊκών μηνυμάτων.doc
19. 01-11-2019_ Διαχειριστής των χαρισμάτων του Θεού 19. 01-11-2019_ Διαχειριστής των χαρισμάτων του Θεού.doc
18. 04-10-2019_ Μέλος πνευματικού σώματος 18. 04-10-2019_ Μέλος πνευματικού σώματος.doc
17. 07-06-2019_ Πέτρα πνευματικού οικοδομήματος 17. 07-06-2019_ Πέτρα πνευματικού οικοδομήματος.doc
16. 10-05-2019_ Καλεσμένος σε χαρά και ευχαριστία 16. 10-05-2019_ Καλεσμένος σε χαρά και ευχαριστία.doc
15. 05-04-2019_ Σταυρωμένος για να φεγγοβολεί 15. 05-04-2019_ Σταυρωμένος για να φεγγοβολεί.doc
14. 15-03-2019_ Λατρευτής που εκζητεί τον Θεό 14. 15-03-2019_ Λατρευτής που εκζητεί τον Θεό.doc
13. 15-02-2019_ Ευλογημένος με κάθε ευλογία 13. 15-02-2019_ Ευλογημένος με κάθε ευλογία.doc
12. 25-01-2019_ Αγιασμένος και αγιαζόμενος 12. 25-01-2019_ Αγιασμένος και αγιαζόμενος.doc
11. 14-12-2018_ Δικαιωμένος με τη θυσία του Χριστού 11. 14-12-2018_ Δικαιωμένος με τη θυσία του Χριστού.doc
10. 02-11-2018_ Αναγεννημένος σε ζωντανή ελπίδα 10. 02-11-2018_ Αναγεννημένος σε ζωντανή ελπίδα.doc
09. 15-06-2018_ Νικητής με τη χάρη του Θεού 09. 15-06-2018_ Νικητής με τη χάρη του Θεού.doc
08. 18-05-2018_ Κατοικητήριο του Αγίου Πνεύματος 08. 18-05-2018_ Κατοικητήριο του Αγίου Πνεύματος.doc
07. 20-04-2018_ Συνεργάτης του Θεού 07. 20-04-2018_ Συνεργάτης του Θεού.doc
06. 16-03-2018_ Μαθητής του Ιησού Χριστού 06. 16-03-2018_ Μαθητής του Ιησού Χριστού.doc
05. 23-02-2018_ Μέλος της Νύμφης του Χριστού 05. 23-02-2018_ Μέλος της Νύμφης του Χριστού.doc
04. 19-01-2018_ Συμπολίτης των αγίων του Θεού 04. 19-01-2018_ Συμπολίτης των αγίων του Θεού.doc
03. 08-12-2017_ Φίλος και οικείος του Θεού 03. 08-12-2017_ Φίλος και οικείος του Θεού.doc
02. 10-11-2017_ Δούλος του Θεού 02. 10-11-2017_ Δούλος του Θεού.doc
01. 06-10-2017_ Παιδί του Θεού 01. 06-10-2017_ Παιδί του Θεού.doc

Η γραμματοσειρά που χρησιμοποιείται στα διαγράμματα των μηνυμάτων είναι η "Asteria". Σε περίπτωση που δεν υπάρχει στον υπολογιστή σας μπορείτε να την κατεβάσετε δωρεάν από την ιστοσελίδα ellopos.net.

Αρχικά βήματα πνευματικής πορείας

Μηνύματα για την αρχή μιας πορείας συνειδητής πνευματικής ζωής:
Εκτενής Σειρά "Διακήρυξη σωτηρίας 1-15"
Εκτενής Σειρά "Πορεία σωτηρίας 1-15"

Σχετικά με το alithos-anesti.gr

Στην ιστοσελίδα www.alithos-anesti.gr καταχωρίζονται Βιβλικά Μηνύματα σε μορφή mp3 και τα αντίστοιχα διαγράμματά τους σε word, αρχειοθετημένα σε:
"...ἄρα ἡ πίστις ἐξ ἀκοῆς͵ ἡ δὲ ἀκοὴ διὰ ῥήματος Χριστοῦ"
Προς Ρωμαίους 10:17